De stad Roeselare gebruikt een brede waaier van informatiesystemen om haar business processen te ondersteunen. Dit gaat van processen die gekoppeld zijn aan onze basis dienstverlening tot het volledig digitaal maken van onze processen, interne collaboratie platformen, e-invoicing, communicatie platformen met onze klanten (burger, organisaties, bedrijfswereld, enz), data uitwisseling met de verschillende overheden en zoveel meer.
Om de nieuwe ontwikkelingen op al deze gebieden volwaardig te kunnen ondersteunen en ook de evolutie van de bestaande systemen te waarborgen willen wij ons ICT team uitbreiden met een Projectleider ICT.
Je werkt in een unieke context die een smeltkroes is van een dynamische stad, een OCMW die middenin een transitie fase zit, andere overheden waarmee we maximaal naar ICT synergie zoeken, de setup van een ICT shared Service center voor de groep Roeselare, enz.
Je rapporteert in deze functie rechtstreeks aan de Directeur ICT Shared Services Groep Roeselare en zult deel uitmaken van het ICT directie overleg van de stad. De stad Roeselare is bezig met het uitrollen van best practices m.b.t. project management en hierop wordt in 2017 volop ingezet. Uw ervaring en deze delen met de collega’s zal in dit traject een belangrijke succes factor zijn.

Jouw uitdaging
Als Projectleider stel je specificaties op voor nieuwe initiatieven in nauw overleg met de business verantwoordelijken. Je bent verantwoordelijk voor het aansturen en begeleiden van een projectteam om deze innovaties efficiënt, kwalitatief en tijdig te realiseren in overeenstemming met de beoogde doelstellingen. In deze rol ben je in staat een projectplan en –scope te bepalen, de projectuitvoering aan te sturen en op te volgen, de risico’s en wijzigingen te beheren en de noodzakelijke projectadministratie voor jouw rekening te nemen.
Een projectplan betekent in onze context ook het in kaart brengen van de business processen en samen zoeken naar optimalisaties.
Is deze rol jou op het lijf geschreven? Solliciteer dan nu!

Profiel : Er is geen specifieke diplomavoorwaarde, maar wel een vereiste 2 jaar relevante beroepservaring. De relevantie van de beroepservaring wordt afgewogen in de preselectie.

Aanbod :
een voltijdse contract onbepaalde duur.
alle relevante beroepservaring wordt in aanmerking genomen voor de bepaling van de geldelijke en de schaalanciënniteit.
naast een boeiende en uitdagende functie is er ook integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques en een uitgebreid verlofstelsel
voor de verloning (afhankelijk van meeneembare relevante anciënniteit) verwijzen we naar de overzichtstabel in bijlage. (overzicht weddeschaal A1a-A3a). Selectieprogramma
1. Preselectie
Op basis van de cv, motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst kan een preselectie gehouden worden.
2. Uit te werken case/opdracht met mondelinge toelichting
Om door te gaan naar het volgende selectieonderdeel dient minimum 50% behaald te worden.
3. Mondelinge selectie (gaat op hetzelfde tijdstip door als stap 2.)
In deze mondelinge selectie wordt ingegaan op cv en motivatie en wordt een competentiegerichte bevraging voorzien.
4. Assessment bij Vandelanotte Talent Management
Indien u reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan u daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit een gelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen 2 jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen.
Een aanvraag (vergezeld van het rapport) wordt aangevraagd via [email protected] uiterlijk tegen de uiterste inschrijvingsdatum, nl. 27 oktober 2016.
Om geslaagd te zijn in deze selectie, dien je voor de beide selectieonderdelen (stap 2 en 3) telkens 50% te behalen én 60% in de totaliteit mét een geschikt advies in het assessment.
De concrete data van de selectieproeven wordt meegegeven met de ingeschreven kandidaten .
HOU ZEKER DE UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVING IN HET OOG: 27 oktober 2016.

6 days ago


Related jobs

Projectleider ICT (A1a-A3a)
Stad Roeselare - Roeselare, VWV

Indien u reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan u daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit een...Read More

6 days ago

Projectleider ICT (A1a-A3a)
Stad Roeselare - Roeselare, VWV

Je schrijft niet alleen het scenario maar werkt ook mee aan een efficiënte en effectieve uitvoering en implementatie....Read More

2 months ago

Intergemeentelijke preventiewerker (de)radicalisering (B1-B3)
Stad Roeselare - Roeselare, VWV

Naast een boeiende en uitdagende functie is er ook integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques en een uitgebreid...Read More

2 months ago

Projectleider ICT
Stad Roeselare - Roeselare, VWV

Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job. Je schrijft niet alleen het scenario maar werkt ook...Read More

2 months ago

Projectleider communicatie
Stad Roeselare - Roeselare, VWV

Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job....Read More

2 months ago