1. Werkgever parking.brussels is een jonge dynamische overheidsinstelling. Ons motto ‘beter parkeren om beter te bewegen’ vat onze ambitieuze visie goed samen. Parkeren in Brussel is een hele uitdaging.

Ons doel is de parkeerregels in het hele Brusselse Gewest te harmoniseren in samenwerking met de 19 gemeenten, met het oog op de verbetering van de mobiliteit. Met een gemotiveerd team werken we dus aan een leefbaar Brussel, rekening houdend met de parkeerbehoeften. Omdat parking.brussels een snel groeiend agentschap is, zijn we op zoek naar nieuwe collega’s. 2.

Jobinhoud De Office Manager is verantwoordelijk voor de goede werking van een administratieve dienst alsook voor de coördinatie en het toezicht, neemt deel aan de dagelijkse activiteiten van de dienst en verleent hulp aan de dienstverantwoordelijke. Hij voert een omkaderingsfunctie uit en zorgt eveneens voor de overdracht van informatie binnen het bedrijf. De coördinatie tussen de dienstverantwoordelijke, de medewerkers en de HR-dienst verzekeren; Het dagelijks personeelsbeheer uitvoeren (verlofdagen, aanwezigheden, afwezigheden, telaatkomingen,…); Dagelijks de activiteiten opvolgen; De prioriteiten bepalen door een algemene visie te hebben en de belangrijke informatie door te geven; Letten op een goede uitvoering van de taken; De opvolging en reporting van dossiers verzekeren; De verwerking van inkomende en uitgaande post en de verzending van mails verzekeren; De planning van de dienst verzekeren; De bestellingen van bureaumateriaal beheren; De werking van het team optimaliseren; Toezien op de goede uitvoering van de werkinstructies. 3.

Profiel OPLEIDING U bent in het bezit van een bachelor in management, directiesecretariaat of administratief beheer. TECHNISCHE VAARDIGHEDEN Een ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt; U beheerst de belangrijkste IT-tools (Word, Excel, Outlook, Powerpoint en Access); U bent tweetalig; U drukt zich makkelijk, duidelijk, en op een gestructureerde manier uit; U kan uw prioriteiten bepalen. GEDRAGSVAARDIGHEDEN Informatie analyseren: u analyseert gegevens doelgericht en beoordeelt informatie kritisch. Het werk structureren: u structureert uw werk door prioriteiten te stellen en door talrijke verschillende taken op systematische wijze te voltooien.

Problemen oplossen: u lost problemen op een zelfstandige manier op, u zoekt alternatieven en past de oplossingen toe. Dienstgericht werken: u begeleidt interne en externe contacten op een transparante, integere en objectieve manier, u levert hen gepersonaliseerde diensten en onderhoudt constructieve contacten. Blijk geven van betrouwbaarheid en discretie: u stelt zich integer en volgens de verwachtingen van de organisatie op, u respecteert de vertrouwelijkheid en de verplichtingen en vermijdt iedere vorm van partijdigheid. 4.

Aanbod U wordt aangeworven als assistent (niveau B1) met het bijhorend behandelingsbarema. VOORDELEN Een job binnen een jonge overheidsinstelling, in volle groei, die uw betrokkenheid waardeert; maaltijdcheques; Opleidings-en ontwikkelingsmogelijkheden; Gratis openbaar vervoer voor het woon-werk traject binnen Brussel en een terugbetaling van 60% voor wie buiten Brussel woont; Een premie te voor de woon-werk verplaatsingen met de fiets; Kans op een taalpremie; Een attractief aantal verlofdagen (35 dagen); Een hospitalisatieverzekering; Een levensduurtepremie voor de medewerkers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. 5. Selectieprocedure Kandidaturen (CV + Motivatiebrief) kunnen gestuurd worden naar ls De procedure bestaat uit een preselectie op basis van de criteria beschreven in dit functieprofiel.

Indien u pre-geselecteerd bent, wordt u uitgenodigd door het Parkeeragentschap om deel te nemen aan een interview dat focust op uw specifieke competenties en de interpersoonlijke vaardigheden. Indien u een persoon bent met een handicap, stoornis of ziekte, kan u steeds vragen n... Please refer to StepStone in your application

7 days ago


Related jobs

Boekhouder
Parking Brussels - Brussels, BRU

U structureert uw werk door de prioriteiten te bepalen en door heel wat verschillende taken op systematische wijze te vervullen....Read More

7 days ago

ASSISTANT RH (M/F)
Parking Brussels - Brussels, BRU

PROFIL FORMATION Vous êtes titulaire d’un bachelier à orientation sciences humaines et sociales ou en gestion administrative, juridique, idéalement en relation...Read More

7 days ago

OFFICE MANAGER (M/V)
Parking Brussels - Brussels, BRU

Indien u pre-geselecteerd bent, wordt u uitgenodigd door het Parkeeragentschap om deel te nemen aan een interview dat focust op uw specifieke competenties en de...Read More

7 days ago

HR-ASSISTENT (M/V)
Parking Brussels - Brussels, BRU

Indien u pre-geselecteerd bent, wordt u uitgenodigd door het Parkeeragentschap om deel te nemen aan een interview dat focust op uw specifieke competenties en de...Read More

2 months ago

STUDIEVERANTWOORDELIJKE (M/V)
Parking Brussels - Brussels, BRU

Uw eigen ontwikkeling actief plannen en beheren in functie van uw mogelijkheden, interesses en ambitie, door uw eigen functioneren op kritische wijze in vraag...Read More

2 months ago