1. Werkgever parking.brussels is een jonge dynamische overheidsinstelling. Ons motto ‘beter parkeren om beter te bewegen’ vat onze ambitieuze visie goed samen. Parkeren in Brussel is een hele uitdaging.

Ons doel is de parkeerregels in het hele Brusselse Gewest te harmoniseren in samenwerking met de 19 gemeenten, met het oog op de verbetering van de mobiliteit. Met een gemotiveerd team werken we dus aan een leefbaar Brussel, rekening houdend met de parkeerbehoeften. Omdat parking.brussels een snel groeiend agentschap is, zijn we op zoek naar nieuwe collega’s. 2.

Jobinhoud Onder de verantwoordelijkheid van, en in samenwerking met de verantwoordelijke financiën en begroting, verzorgt u de financiële controleopdrachten. Eventueel coördineert, ondersteunt, controleert en verricht u verschillende taken in het begrotings- en boekhoudproces waarvoor de dienst instaat, om gepaste rapporten te produceren en een betrouwbare boekhouding te bieden. U organiseert en verifieert de boekhoudprocessen om de rapporten op tijd en met optimale resultaten af te leveren. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN (niet-exhaustieVE LIJST): Voornaamste doelstellingen: De boekhouding verzorgen van A tot Z.

De boekhoudverrichtingen opstellen, uitvoeren, monitoren en controleren. Waken over de toepassing van de procedures en normen op het vlak van boekhouding en begroting. Toezien op de regelmatigheid en juistheid van de boekhoudverrichtingen opdat de boekhoudkundige staten binnen de vereiste termijn en in de vereiste vorm worden aangemaakt. Het dagelijkse beheer, de monitoring, de controle en de betaling van de facturen verzekeren.

De database beheren en de inventaris up-to-date houden. Synthesedocumenten verzamelen en bewerken met betrekking tot de financiële informatie van de onderneming (afschrijvingen, voorzieningen, regularisaties, belastingen op het resultaat). Een gepast inningsbeleid te implementeren om zo de facturering van de prestaties en verkorting van de termijn waarbinnen klanten betalen te garanderen. De analytische boekhouding voeren per gemeente.

Het afsluiten van de rekeningen verzekeren. De informatie doorgeven aan de financieel verantwoordelijke. Secundaire doelstellingen: De financiële informatie van de openbare parkings controleren. Periodieke controlerapporten opstellen.

Contacten onderhouden met de ondernemingen, de betaalinstellingen en de Rekenkamer. De activiteiten ondersteunen van de dienst Financiën en Begroting. Feedback geven aan de financieel verantwoordelijke. 3.

Profiel OPLEIDING U bezit een graduaatsdiploma in het domein Boekhouding of Financiën. Technische competenties U hebt ervaring in een gelijkaardige functie. U bezit een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid te investeren in een opleidingsprogramma. U beheerst de MS Office Suite.

Kennis van de softwaretoepassingen PIA en SAP vormt een troef. Uw beheersing van Excel is perfect. Kennis van overheidsboekhouding is een pluspunt. U communiceert zowel schriftelijk als mondeling op een vlotte, duidelijke en gestructureerde manier.

Gedragsgerichte competenties Informatie analyseren: u analyseert gegevens op gerichte wijze en beoordeelt informatie met kritische zin. Het werk structureren: u structureert uw werk door de prioriteiten te bepalen en door heel wat verschillende taken op systematische wijze te vervullen. Problemen oplossen: u behandelt en verhelpt problemen op zelfstandige wijze, zoekt alternatieven en implementeert oplossingen. Dienstgericht handelen: interne en externe contactpersonen op transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een dienstverlening op maat bieden, en constructieve contacten onderhouden.

Blijk geven van betrouwbaarheid en discretie: integer handelen, overeenkomstig de verwachtingen van de organisatie, de vertrouwelijkheid en de verbintenissen respecteren, en elke vorm van partijdigheid vermijden. 4. Aanbod U wordt aangeworven als assistent (niveau B1) met het bijhorend loonbarema. VOORDELEN Een job binnen een jonge overheidsinstelling, in volle groei, die uw betrokkenheid waardeert Maaltijdcheques Opleidings-en ontwikkelingsmogelijkheden Gratis openbaar vervoer voor het woon-werk traject binnen Brussel en een terugbetaling van 60% voor wie buiten Brussel woont Een premie te voor de woon-werk verplaatsingen met de fiets Kans op een taalpremie Een attractief aantal verlofdagen (35 dagen) Een harmonieus evenwicht tussen werk en privéleven Een hospitalisatieverzekering Een levensduurtepremie voor wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

5. Selectieprocedure Kandidaturen (CV + Motivatiebrief) kunnen gestuurd worden naar ls De procedure bestaat uit een preselectie op basis van de criteria beschreven in dit functieprofiel. Indien u pre-geselecteerd bent, wordt u uitgenodigd door het Parkeeragentschap om deel te nemen aan een interview dat focust op uw specifieke competenties en de interpersoonlijke vaardigheden. Indien u een persoon bent met een handicap, stoornis of ziekte, kan u steeds vragen naar redelijke aanpassinge...

Please refer to StepStone in your application

1 weeks ago


Related jobs

Boekhouder
Parking Brussels - Brussels, BRU

U structureert uw werk door de prioriteiten te bepalen en door heel wat verschillende taken op systematische wijze te vervullen....Read More

1 weeks ago

ASSISTANT RH (M/F)
Parking Brussels - Brussels, BRU

PROFIL FORMATION Vous êtes titulaire d’un bachelier à orientation sciences humaines et sociales ou en gestion administrative, juridique, idéalement en relation...Read More

1 weeks ago

OFFICE MANAGER (M/V)
Parking Brussels - Brussels, BRU

Indien u pre-geselecteerd bent, wordt u uitgenodigd door het Parkeeragentschap om deel te nemen aan een interview dat focust op uw specifieke competenties en de...Read More

1 weeks ago

HR-ASSISTENT (M/V)
Parking Brussels - Brussels, BRU

Indien u pre-geselecteerd bent, wordt u uitgenodigd door het Parkeeragentschap om deel te nemen aan een interview dat focust op uw specifieke competenties en de...Read More

2 months ago

STUDIEVERANTWOORDELIJKE (M/V)
Parking Brussels - Brussels, BRU

Uw eigen ontwikkeling actief plannen en beheren in functie van uw mogelijkheden, interesses en ambitie, door uw eigen functioneren op kritische wijze in vraag...Read More

2 months ago