Voor een project is onze klant op zoek naar een pragmatische business/functioneel analist met scrum master ervaring.
Het Gebouwenregister verzamelt alle basisinformatie over gebouwen op het Vlaamse grondgebied in één register.
Dit register wordt hét basisregister voor gebouwinformatie in Vlaanderen en vormt de centrale koppelstandaard in het netwerk van gebouwgerelateerde gegevensbronnen.
De stakeholders van onze klant zijn: Immobiliën, Notarissen, Verzekeringsmakelaars, Architecten, Nutsector, Sociale huisvestingsmaatschappijen, (lokale) overheden ….
Volgende projecten/processen kunnen hun werking dankzij het Gebouwenregister optimaliseren: leegstandsregister, register onbebouwde percelen (ROP), vastgoeddatabank, energieprestatiedatabank, HOLV/VLOK, verwaarloosde bedrijfsruimten, omgevingsvergunning, woningpas i.h.k.v. Renovatiepact, verplichte energieaudit voor grote ondernemingen, zonnepotentieelkaart, energiekadaster, ….

Het project Gebouwenregister voorziet in de opbouw van het centrale register en de nodige applicaties en services i.f.v. het beheer, het actualiseren en het ontsluiten van de data.
Als analist/scrum master vervoeg je een bestaand team van 4 developers, 2 analisten, een ux designer en een test(coördinator). De implemenatie wordt AGILE aangepakt.

Vereisten Je hebt uitgebreide kennis en aantoonbare ervaring mbt:
- Business en functionele analyse van complexe ICT systemen.
- Data analyse en databank concepten.
- AGILE/Scrum methodieken.
- Software development & testing.

- Volgende standaarden en tools: VSTS, TFS online, MS office, UML, XML.
- Volgende technologieën zijn je niet vreemd: .NET, ASP.NET, Entity Framework, SQL, REST, SOAP, WCF, Javascript, CSS, HTML.
- Beschikken over een algemene vaktechnische kennis (theoretisch en praktisch) van (geo)data concepten en (de verschillende functionele componenten van een GIS) is een pluspunt.

1 weeks ago


Related jobs

Deployment Manager
itjobs4you.be - Brussels, BRU

We ensure 2nd Line level support for business applications for theses domains and we are responsible of the IT operational support of critical applications in...Read More

1 weeks ago

Process Engineer / Manager
itjobs4you.be - Brussels, BRU

° Vous maîtrisez MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook. ° Contribuer à la réalisation du plan stratégique de FAC....Read More

1 weeks ago

Funct Analyst / Migr Docbase-toep expert
itjobs4you.be - Brussels, BRU

De link tussen ELISA en deze nieuwe kennisdatabank dient onderzocht en meegenomen te worden, alsook andere mogelijke optimalisaties om binnen het agentschap als...Read More

1 weeks ago

BA/FA + Scrum MS ervaring-Gebouwenregister
itjobs4you.be - Gent, VOV

Beschikken over een algemene vaktechnische kennis (theoretisch en praktisch) van (geo)data concepten en (de verschillende functionele componenten van een GIS)...Read More

1 weeks ago

Web Security Specialist for ISAM Migration
itjobs4you.be - Brussels, BRU

Follows the Customer processes for projects, incident and change management, and being standalone and team worker, analytical minded, meet commitment, ability...Read More

2 months ago